COMMERCIAL MATTERS
COMMERCIAL MATTERS

  • Companies - which structure is best suited for its purpose and its owners and how it should be governed, controlled and operated.
  • Contracts - those you need to acquire or sell your business, manage the internal operation and the relationships with your customers, suppliers and stakeholders.
  • Commercial, Industrial and Residential property - the acquisition, disposal, lease and management of these investments.
  • Sale of businesses - preparing a prospectus and managing the sale or acquisition process.
  • Trust - the formation and variation.
KOMMERSIËLE SAKE

  • Maatskappye - watter struktuur is die beste geskik vir die doel en die eienaars en hoe dit regeer, beheer en bestuur moet word.
  • Kontrakte - diegene wat u nodig het om u besigheid te bekom of te verkoop, die interne werking te bestuur sowel as die verhoudings met u kliënte, verskaffers en belanghebbendes.
  • Kommersiële, industriële en residensiële eiendom - die verkryging, verkoop, verhuur en bestuur van hierdie beleggings.
  • Verkoop van besighede - die voorbereiding van ’n prospektus en die bestuur van die verkoop- of verkrygingsproses.
  • Trust - die vorming en variasie.
Contact Person

Rian du Toit

Peter Allanson